Geurtsen onderwijsconsultancy

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home

Welkom

E-mailadres

femdom pegging sex

Bij Geurtsen Onderwijs Consultancy zijn Joyce Geurtsen en Maryke Veenstra werkzaam als begeleider van de verrijkingsklas en als adviseur voor leerkrachten en/of schoolteams. Hieronder stellen zij zichzelf kort aan u voor.

Mijn naam is Joyce Geurtsen.

Sinds 1998 ben ik werkzaam in het onderwijs. Van de 10 jaar dat ik werkzaam ben geweest in het basisonderwijs heb ik me de laatste 8 jaar gespecialiseerd in (het werken met) hoogbegaafde kinderen. Zowel in mijn eigen klas als in mijn functie als intern begeleider heb ik veel ervaring opgedaan in het aanpassen van het standaard curriculum in een verrijkingsprogramma op maat. Daarbij is het niet alleen van belang om te weten welke (leer-)behoeften hoogbegaafde leerlingen hebben maar ook wat de mogelijkheden zijn binnen een schoolorganisatie. Op de basisschool waarop ik werkzaam was heb ik een interne plusklas opgestart en geleid. Ook het doortoetsen van leerlingen en de adviesgesprekken met ouders en leerkrachten behoorden tot mijn takenpakket.


Ik vind het belangrijk om de deskundigheid omtrent hoogbegaafdheid op scholen te bevorderen. Om dit te realiseren bied ik mogelijkheden aan om het team te ondersteunen middels begeleidingstrajecten, (team-)presentaties en workshops.
Door mijn gespecialiseerde opleiding en ervaring ben ik goed in staat om scholen zeer praktisch te begeleiden in het opstellen en uitvoeren van een schoolbreed beleid m.b.t. hoogbegaafdheid.

Mijn naam is Maryke Veenstra

Al ruim 20 jaar ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Direct na de Pabo ben ik aan de slag gegaan met de leerlingen die meer zorg nodig hadden dan de gemiddelde leerling. Ik werkte aanvankelijk parttime omdat ik ook bezig was met mijn doctoraal Onderwijskunde. Die studie kwam de school waar ik werkte ook goed van pas in het schrijven van schoolwerkplannen.

Na het afronden van mijn studie had ik behoefte om zelf een eigen groep van het begin tot het eind van het schooljaar te begeleiden. Al snel kreeg ik te maken met leerlingen die in ‘mijn’ groep 3 al konden lezen. Hoewel de school voornamelijk werkte vanuit een leerstofjaarklassensysteem, vond ik het toch belangrijk om deze kinderen leerstof te kunnen bieden op hun niveau. Dat was een hele uitdaging want de voorzieningen voor leerlingen die moeite hadden met aanvankelijk lezen waren al wel aanwezig maar ik kon niet terugvallen op bestaande plannen of materialen voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Ik heb als groepsleerkracht aan verschillende groepen lesgegeven, van groep 3 tot en met groep 8. Daarbij was het altijd mijn doel om onderwijs op maat te bieden binnen de mogelijkheden van een leerstofjaarklassensysteem. Naast mijn lesgevende taken ben ik al snel als intern begeleider en later als directielid aan de slag gegaan. Als intern begeleider houd je je voornamelijk bezig met kinderen die niet voldoende hebben aan het reguliere aanbod op school; kinderen die de stof niet bij kunnen benen, de kinderen die gedragsmatig opvallen en/ of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het was mijn taak om samen met de leerkracht en ouders een passende begeleidingsvorm te bedenken.

Joyce en ik hebben een aantal jaren intensief samengewerkt als intern begeleider. Nadat zij de verrijkingsklas is gestart heb ik aanvankelijk als interim ib-er een aantal scholen in de regio begeleid bij het opzetten van hun zorgstructuur. Sinds een paar jaar hebben Joyce en ik de samenwerking weer opgezocht en ben ik inhoudelijk betrokken geraakt bij de verrijkingsklas, onder andere door het uitwerken van nieuwe projecten.

In de tussentijd ben ik me ook gaan specialiseren in het ´handelingsgericht werken´ (HGW). Dit gaat uit van onderwijsbehoeften van een leerling en niet van zijn tekortkomingen. Ik hoop vanuit deze visie scholen ook te kunnen ondersteunen in het zoeken naar de juiste begeleidingsvorm(en) van hoogbegaafde kinderen.

Bovendien vind ik het erg leuk om met kinderen te werken en om in gesprek te raken met hun ouders. 

 

 


Get the Flash Player to see this player.

Home

Login

Search

No images