Geurtsen onderwijsconsultancy

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Nascholing Begeleiding scholen

Advies en begeleiding

E-mailadres Afdrukken

Ondersteuning leerkracht

De begeleiding van een hoogbegaafd kind in de klas kan een hele uitdaging zijn voor de leerkracht. Welk materiaal gebruik je en hoe past dit binnen de organisatie van de klas? Hoe ga je om met een hoogbegaafd kind dat niet tot prestaties komt? Welke eisen stel je aan het verrijkingswerk? Zo maar een greep uit veel voorkomende vragen uit de praktijk.

Leerkrachten van hoogbegaafde kinderen komen voor nieuwe situaties te staan en zijn soms onzeker over hun aanpak.


Geurtsen Onderwijs Consultancy kan de leerkracht op verschillende manieren ondersteuning bieden. Voorafgaand aan een gesprek met de leerkracht wordt de betreffende leerling geobserveerd in de klas. De begeleiding kan op verschillende manieren plaatsvinden;


- Kennisoverdracht met betrekking tot hoogbegaafdheid

- Schrijven van een handelingsplan

- Opstellen van een weekplan

- Bespreking specifieke casus

- Advies inzet verrijkingsmateriaal

- Advies klassenmanagement


De begeleider maakt voorafgaand aan een advies (-traject) een afspraak met de school. De doelstellingen worden afgestemd op de hulpvraag van de school.


Tarief voor advies en begeleiding bedraagt  90,- per uur, exclusief BTW en reiskosten.


Professionalisering schoolteams

Er lijkt steeds meer aandacht te zijn voor de begeleiding van hoogbegaafde kinderen op school. Het aantal scholen met een beleidsplan voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen groeit.

Om een beleidsplan goed te kunnen uitvoeren is kennis over en het onderkennen van hoogbegaafdheid onmisbaar.

Geurtsen Onderwijs Consultancy geeft presentaties op scholen waarin teams geïnformeerd worden over bijvoorbeeld:

- Doelgroep

- Signalering

- Diagnostiek

- Compacten en verrijken

- Versnellen

- Onderpresteren

Voorafgaand aan een presentatie bespreekt de cursusleider wat de inhoud van de presentatie wordt. In het algemeen wordt een presentatie van 2 uur gegeven.

 

De kosten voor een presentatie van 2 uur bedragen 300,- exclusief reiskosten.

 

Login

Search

No images