Geurtsen onderwijsconsultancy

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Verrijkingsklas Verantwoording en visie

Verantwoording en visie

E-mailadres Afdrukken

 

In de literatuur worden verschillende definities van hoogbegaafdheid gehanteerd. Deze definities hebben geleid tot verschillende modellen. Het model dat tot voor kort de meeste bekendheid genoot in Nederland is het ‘Triadisch model’ van Renzulli en Mönks.

triadisch model Renzulli / Mönks 1

Naast een hoge intelligentie werden creativiteit en motivatie als belangrijke persoonskenmerken onderscheiden. Daarbij speelden de omgevingsfactoren zoals gezin, school en peers een belangrijke rol in het al dan niet tot uiting komen van de hoogbegaafdheid.Tegenwoordig is er veel meer aandacht voor modellen waarin wordt gekeken hoe talenten worden omgezet in prestaties en welke interne en externe factoren daarop van invloed zijn. Het onderzoek van Howard Gardner waarin hij begin jaren tachtig acht verschillende intelligenties onderscheidde ligt daaraan grotendeels ten grondslag.

1 Linguistisch / Verbaal
2 Logisch / Mathematisch
3 Visueel / Ruimtelijk
4 Lichamelijk/ Kinestetisch
5 Muzikaal / Ritmisch
6 Interpersoonlijk / sociaal gericht
7 Intrapersoonlijk / Zelfkennis
8 Naturalistisch

Meervoudige Intelligentie volgens H. Gardner, vrij vertaald

Een andere belangrijke onderzoeker is Robert J. Sternberg. Hij geeft aan dat IQ alleen geen garantie is voor succes op school of in je carrière. Hij omschrijft intelligent gedrag op 3 manieren; analytisch, creatief en praktisch vermogen. Op school ligt de nadruk voornamelijk op het analytisch vermogen ,inzicht, abstract denken,logica, formulering, evaluatie en informatieverwerking. (bron: Vooruit nummer 2, oktober 2001). De overige twee vaardigheden, creatieve en praktische intelligentie ,worden (te) weinig aangesproken in het huidige onderwijssysteem.

Een van de belangrijke kenmerken van hoogbegaafde kinderen is hun vermogen om creatief te denken. Om deze vaardigheid goed te ontwikkelen moeten zij echter ook trainen en de ruimte krijgen om ervaringen op te doen. De laatste peiler is de praktische intelligentie; oftewel de denkvaardigheid die gericht is op het resultaat van een (denk)activiteit (bron: Vooruit nummer 2, oktober 2001). Kinderen worden op school vooral gemotiveerd om problemen theoretisch op te lossen. Hoogbegaafde kinderen hebben soms creatief gezien de mooiste plannen maar die blijken in de praktijk niet uitvoerbaar. Zes aspecten van praktisch denken die in hetzelfde nummer van Vooruit worden onderscheiden zijn:

- Effectiviteit

- Doorzettingsvermogen

- Planning

- Teamwork

- Zelfkennis

- Overtuigen

In de verrijkingsklas wordt gewerkt vanuit een visie waarin de ideeën van Sternberg en Gardner gecombineerd worden. Elke periode werken de kinderen aan een centraal thema. Bij de samenstelling van de lessen wordt per thema een evenredige verdeling gemaakt van opdrachten waarin een beroep wordt gedaan op analytische, creatieve en praktische vaardigheden. Binnen deze verdeling wordt ook gedifferentieerd naar verschillende intelligenties zoals Gardner ze omschreef.

 

Login

Search

No images