Geurtsen onderwijsconsultancy

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Inschrijving

Inschrijving

E-mailadres Afdrukken

Omdat de verrijkingslessen grotendeels plaatsvinden onder schooltijd is het noodzakelijk dat het bevoegd schoolbestuur uw kind toestemming geeft voor deelname. Tevens is het voor de begeleider van de verrijkingsklas van belang om te weten wat het aanbod op school is voor de betreffende leerling. Het inschrijvingsformulier voor de school kunt u downloaden bij 'aanmelding school'.

De ouders/verzorgers vullen ook een inschrijvingsformulier in waarop de meest relevante gegevens betreffende het kind worden ingevuld. Stuurt u de inschrijvingsformulieren voorzien van de benodigde bijlagen naar ons contactadres. Na ontvangst sturen wij u een bevestiging van uw inschrijving en van een eventuele plaatsing in de verrijkingsgroep of op de wachtlijst.

Uw kind wordt opgegeven voor deelname aan de verrijkingsgroep voor de periode van een schooljaar. Indien uw kind voor een tweede schooljaar achtereen gaat deelnemen aan de verrijkingsgroep dan volstaat een schriftelijke goedkeuring van het schoolbestuur en van de ouders/verzorgers. U wordt daarover tijdig geïnformeerd door de begeleider van de verrijkingsgroep. De betreffende formulieren vindt u bij ‘verlenging school’ en ‘verlenging ouders’

 

 

Login

Search

No images