Geurtsen onderwijsconsultancy

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Nascholing Cursusaanbod

Cursusaanbod

E-mailadres Afdrukken

Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs

Doelgroep

Leerkrachten en intern begeleiders basisonderwijs

Doel

Na het doorlopen van de cursus heeft u voldoende kennis opgedaan om op de eigen school structurele afspraken te maken over de begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:


- Verschillende theoretische modellen hoogbegaafdheid

- Persoonskenmerken en profielen van hoogbegaafde kinderen.

- Signalering

- Diagnostiek

- Compacting en verrijking

- Vervroegde doorstroming

- Onderpresteren

- Hoogbegaafd maar wel moeite met leren

- Opstellen van een beleidsplan

Organisatie

De deelnemers komen 6 bijeenkomsten naar de cursuslocatie. Na iedere bijeenkomst krijgen de deelnemers een opdracht mee om thuis of op school verder uit te werken.

Inbreng van een eigen casus in de cursus is mogelijk.

Literatuur

Als basis voor deze cursus wordt het boek ‘professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs’, door S. Drent en E. van Gerven gebruikt, wat de deelnemers voor aanvang van de cursus wordt aangeboden.

Locatie

Vliegdenweg 2-4 Bussum

Voor routebeschrijving zie contact

 

Data 2014/2015

 

Woensdagavond 19.30 – 21.30 uur

 

Zodra er nieuwe cursusdata bekend zijn worden deze hier vermeld.


Kosten

Deelname bedraagt € 600,- per persoon. Dit bedrag is inclusief cursusmap en boek ‘professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs’.

Inschrijving

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de cursus dan kunt u zich inschrijven het inschrijfformulier uit de linker menubalk te downloaden en te retourneren aan Geurtsen Onderwijs Consultancy.


Minimaal aantal deelnemers: 5

Maximaal aantal deelnemers :15

Cursusleider

Deze cursus wordt verzorgd door Joyce Geurtsen. Zij heeft veel ervaring in het opstellen en uitvoeren van beleid ten behoeve van hoogbegaafde kinderen op de basisschool. Om zich nog verder te professionaliseren is zij in 2007 gestart met de opleiding ‘Specialist in Gifted Education’, verzorgd door het centrum voor begaafdheidsonderzoek (onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen).

 

 

Login

Search

No images