Geurtsen onderwijsconsultancy

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Nascholing Opzetten beleidsplan

Opzetten beleidsplan

E-mailadres Afdrukken

Opzetten van een beleidsplan voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen

Doelgroep


Schoolteams basisonderwijs

 

Doel

 

Doel van een begeleidingstraject is dat de school afspraken vastgelegt omtrent de signalering en de begeleiding van de hoogbegaafde kinderen van de groepen 1 tot en met 8.

Tevens hebben de leerkrachten voldoende kennis en enige vaardigheden opgedaan om de gemaakte afspraken uit te kunnen voeren in het dagelijks werk.


Organisatie

 

De school stelt een werkgroep samen waarin bij voorkeur de onder-, midden- en boven bouw, de intern begeleider en een directielid vertegenwoordigd zijn.

De cursusleider stuurt de werkgroep aan in 5 bijeenkomsten van een uur. De leden van de werkgroep gaan na elke bijeenkomst aan de slag met een onderdeel van het beleidsplan. De uitkomsten worden in een volgende bijeenkomst geëvalueerd. Onderwerpen van deze bijeenkomsten zijn:


1. Doel en doelgroep bepalen

2. Signaleren

3. Diagnostiek

4. Compacten en verrijken

5. Versnellen en onderpresteren

 

Tevens organiseert de cursusleider een teampresentatie van 2 uur waarin het team geïnformeerd wordt over:


- Doel en belang van het beleidsplan

- Kenmerken en behoeften hoogbegaafde kinderen

- Mogelijkheden voor signalering en diagnostiek

- Onderwijsaanpassingen

- Risico’s als gevolg van onderpresteren.


Planning

 

De cursusleider maakt voorafgaand aan dit begeleidingstraject een afspraak met de school waarin de ontwikkeling en implementatie van het beleid worden doorgenomen. De werkgroep heeft doorgaans tussen de bijeenkomsten voldoende tijd nodig om inventarisaties te kunnen maken binnen de bouw.

In het algemeen worden de 5 bijeenkomsten en de teampresentatie verdeeld over een periode van 6 tot 10 maanden.


Locatie

 

De bijeenkomsten worden georganiseerd op de eigen school.


Kosten

 

Deelname bedraagt 1600,- per school.


Inschrijving

 

Scholen die geïnteresseerd zijn in dit begeleidingstraject kunnen contact opnemen met de cursusleider. In een gesprek met de school wordt de invulling van de begeleiding afgestemd op de situatie van de school.

 

Login

Search

No images